• Good prices
  • 24/7 Support
  • Safe and smooth
  • Free shipping from $150
  • Discounts
  • 100% Privacy
Sverige Telefon
Din kundvagn0
kr 0.00
0 artiklar
kr 0.00

Vad beror erektionsproblem på?

Cirka 80% av alla erektionsproblem har faktiskt fysiska orsaker, främst försämrat blodflöde till penis. Detta går att behandla! Ibland är orsakerna en kombination av fysiska och psykologiska orsaker.

De vanligaste bakomliggande orsakerna till Erektil dysfunktion kan indelas i följande huvudgrupper:

  • Endokrina sjukdomar, såsom diabetes
  • Olika typer av vaskulär insufficiens
  • Tillflödesproblem & Avflödesproblem
  • Neurologisk dysfunktion
  • Psykogen impotens

Vissa läkemedel kan också orsaka impotens, men de flesta patienter är observanta och registrerar om erektionsförlust kommer i anslutning till insättande av en ny medicin. Det är framför allt hjärt-kärlpreparat och psykofarmaka som kan ge erektionssvikt som biverkan.

Hur vet jag om att jag har ED?

De flesta män upplever svårigheten i förmågan att uppnå eller behålla en erektion någon gång i livet. Om du tror att du kanske har ED, testa dig själv med frågorna nedan för att få tips om du behöver tala med en doktor eller läkare angående detta. Kanske bör du vända dig till användningen av speciella läkemedel för styrka, som Viagra eller Cialis.

Om du skulle spendera resten av ditt liv med att uppleva erektioner på samma sätt som du gör idag, hur skulle du känna dig då? Väldigt missnöjd (1p) Ganska missnöjd (2p) Mixad reaction, inte jättenöjd men inte heller väldigt besviken (3p) Ganska nöjd (4p) Mycket nöjd (5p)
Hur ofta kan du få en tillfredställande erektion via sexuella aktiviteter? Aldrig eller nästan aldrig (1p) Ett fåtal gånger (2p) Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p) För det mesta (4p) Alltid eller nästan alltid (5p)
När du har erektion, hur ofta är du tillräckligt hård för att penetrera? Aldrig eller nästan aldrig (1p) Ett fåtal gånger (2p) Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p) För det mesta (4p) Alltid eller nästan alltid (5p)4.
Hur ofta kan du penetrera din partner, när ni försöker ha samlag? Aldrig eller nästan aldrig (1p) Ett fåtal gånger (2p) Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p) För det mesta (4p) Alltid eller nästan alltid (5p)
Hur ofta kan du få och behålla en erektion under samlag efter att du penetrerat din partner? Aldrig eller nästan aldrig (1p) Ett fåtal gånger (2p) Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p) För det mesta (4p) Alltid eller nästan alltid (5p)
Ett aggregerat värde på over 20 p indikerar att din erektionsförmåga och erektionskvalitet är tillfredställande eller utmärkt, medan ett resultat under 20 p indikterar att du kanske vill träffa en doktor eller läkare för att diskutera problemet.

Vad är Erektil Dysfunktion?

Erektil dysfunktion är ett låneord från engelska “erectile dysfunction”, ofta förkortat ED. Att ha Erektil dysfunktion innebär att man emellanåt kan ha problem att få en tillfredställande erektion. Andra ord med liknande innebörd är impotens, erektionsproblem eller erektionsstörning.

Oberoende information om ED: En stor del av all information om Erektil Dysfunktion (ED) matas ut av de stora läkemedelsbolagen; Pfizer, Lilly och Bayer, vilka ofta smutskastar varandra (se bl a följande artikel i Läkemedelsvärlden).

Det är för den vanliga konsumenten nästintill omöjligt att skilja de olika bolagen åt och bedömma vilket eller vilka preparat som är bäst med denna typ av ensidiga kommunikation. Vi försöker därför ge dig en oberoende synvinkel på det näst vanligaste sexuella problemet bland män, erektil dysfunktion. (vanligast = för tidig sädesuttömning, dem kan å andra sidan ibland hänga ihop!)

Var kan jag läsa mer om ED?

Skandinavisk oberoende information om ED: Några av de största skandinaviska hemsidorna för information om erektil dysfunktion är annars:

Fass, en traditonell och pålitlig svensk guide.
Netdoktor, en populär dansk hemsida.
Läkemedelsvärlden är en annan oberoende källa till kunskap om vad som händer inom läkemedelsindustrin.
Norska Lommelegen är en bra hemsida för våra norska vänner, men även svenskar förstår säkert det mesta som skrivs här..
De olika läkemedelsbolagens respektive hemsidor:
Impotenslinjen, som är Pfizers hemsida om impotens
Erektion, vilken är Lilly’s hemsida om erektil dysfunktion, men dem har också sidan “Mannens Bästa”, som består av föreläsningar där man diskuterar om fetma, prostatacancer och erektil dysfunktion. På denna sida finns en video från den första föreläsningen, inspelad i Malmö. Väldigt informativ och bra faktiskt.